2010, ജൂലൈ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജാലി ബീച്


ജാലി ബീച് , വെറും സൈക്കിള്‍ എടുത്തു പോകാനുള്ള ദൂരം ...എവിടുന്നു ആഫ്രിക്ക ഗള്‍ഫ്‌ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ കാണാം (തോണിയില്‍ പോകണം)

1 അഭിപ്രായം: